Hoppa till innehåll
02 augusti 2014 / Peroni

Testing… Testing…

I sitt, väldigt lokala valmanifest, under rubriken
Invandring och assimilation (?)
föranstaltar SD i Katrineholm (bland annat) följande:

”Att kommunen kräver språktest samt prov i svenskt samhällsliv,
med godkänt resultat för de invandrare som önskar delta
i ceremonier för nyblivna svenska medborgare.”

Jaha.
(Om Ord och ordens Valörer)

Assimilation betyder ungefärligen att
en grupp ändrar på sig och anpassar sig till
andra i det nya samhället eller i den nya gruppen.

Integration  betyder ungefärligen att
man anpassar sig till varandra och att två eller flera
grupper/individer försöker respektera varandra i ett samhälle ,
alternativt i en ny gruppering.

Detta vet somliga människor.
De tror sig dessutom veta att ordet
respekt har en betydligt angenämare
klang än ordet anpassning ?

”Varandra” är till yttermera visso… reciprokt!

Nåväl.
(Slutsats)

Kanhända är det som så, att en och annan av
Jimmie-proselyterna, själva skulle vinna på
att ge sig i kast med tentamina i det svenska språket.
Och ”svenskt samhällsliv”.

Vissa kommentarsfält tyder på att så är fallet.