Hoppa till innehåll
30 april 2014 / Peroni

Alf Henrikson revisited (A)

Jaha.

Så sitter man här och funderar.

Just idag  söker sig hjärnans vindlingar
mot begreppet ”En skön död”, flitigt använt
av antika skrivare och då oftast om krigsmän
fallna i strid.

Aischylos, 525-456 f.Kr, skrev under sin levnad, i runda slängar,
ett nittiotal tragedier varav endast sju finns bevarade.
Han berättade om storheter såsom Agamemnon, Orestes
och Elektra. Och han gjorde det bra!

Dock:
Efter det att en yngre man – Sofokles – rönt större framgång
som författare, fann Aischylos för gott att flytta sina bopålar
till Sicilien. Detta efter en flott inbjudan av tyrannen Hieron
i Syrakusa. Aischylos skulle där komma att uppföra verken
”Perserna” och ett nyskrivet verk beställt till invigningen av
en ny stad benämnd Aitna.

Nåväl och hurusom:
Aischylos dog så småningom på Sicilien.
Samtida antika vittnen säger sig ha sett hur
en örn från hög höjd släppt en sköldpadda
på hans hjässa.

Se där.
Ännu en ”Skön Död” återberättad.
Och då skall man hålla i minnet att
Aischylos, i sin ungdom, förmodas ha deltagit i det
stora slaget.

Det vid Salamis.
Förmodat obekant för de flesta som haft
förmånen att tröskas genom det historielösa
svenska skolsystemet.

Häpp!

Annonser