Skip to content
22 augusti 2013 / Peroni

Let´s get ready to rrrrrumble….

Två läsvärda texter ur samtiden,
bägge, på sitt sätt ämnade att vara
verbala käftsmällar, vilket en av nyss
nämnda texter också är.

För att fullt ut förstå sammanhanget,
underlättar det om du ”hängt med”
i de stora elefanternas dans samt att
du inte är helt obekant med begreppet
#kkgate.

Väl bekomme!

Text 1

Text 2

Annonser