Skip to content
26 juli 2013 / Peroni

Inga rötägg i Görans Lustgård

Jag har noterat att vår
finaste lokala utgåva
under sommaren ägnar sig
åt publicerandet av en följetong.

Själv har jag inte läst en rad av
sagda utgåva.
Mer än själva Titulaturen.

”Populisten” är storverkets namn.

Ej att förväxla med insändare författad
av självaste Kommunstyrelseordföranden.

Katrinehult är större än störst!

Yup!

Annonser