Skip to content
21 december 2012 / Peroni

No ter at:

Sär skrivning en i Kat
rin e holm s Kur i ren s
kom m entars fält sor ter ar i dags läge t
un der ep i tet et:  Av ex tr em kar ak tä r.

H ä  p p     ?

Annonser
%d bloggare gillar detta: