Skip to content
17 november 2012 / Peroni

F*ck me?

Man kråmar, åbäkar, larmar och larvar sig.
Gör sig till”, som Bergman skulle säga.

Söker uppmärksamheten i
flödet av ett oändligt antal ettor och nollor.
Tänker understundom att:

”Oj! Detta var ju riktigt skarpsinnigt.”
Humor…   …fyllt, liksom.

Memento Mori” sade man fordomdags.
För att inga kejserliga träd skulle växa
ända upp till himmelen.

Slaven av idag talar inte latin.
Din moderne hjälpare ger dig …fingret.

Tack Gode Gud för Bloggstatistiken!

Annonser