Skip to content
13 november 2012 / Peroni

Grötrim #1

En satsning renons på logistik
En satsning på flera miljoner

Leder till kurs uti retorik
för politikers talekonst specifik
Tal skall ju hållas med renaste toner

Priset, det lilla, blott aderton tusen
leder till tanken den svåra
att kursen i tal, är kursen för busen
Lägg gärna mer, av skatteslantarna våra

När ”Dala” orerar i kommande tider
Håller talet till ”Våren”
Ingen hjärna skall  domna
Ingen män´ska skall somna
Famla efter styrketåren

Måhända blir det Livat
Måhända mer Lust
Måhända, rent utav bägge

Då de finaste, främste
uti denna stad
Fått lära sig tala ur skägge´

Annonser