Skip to content
20 oktober 2012 / Peroni

che fremono d`amore:

Björlings (Jussi) Nessun Dorma
är väldigt stark.

Somliga vill ha den till
”bäst någonsin”.

Kanske att de är rätt ute.

Eller så har de, helt enkelt,
missat den här:

Annonser