Skip to content
08 september 2012 / Peroni

Bullshit United

( ”Upp flyga orden…
… Tanken stilla står”) ;

“Nu lättar klimatet! Mycket tack vare alternativa
mediekanaler men också på grund av att gränsen börjar
vara nådd för vad svenska folket tolererar i form av
politiskt och medialt förtryck. ” #

…Skriver Kenneth Malm (SD), i en
debattartikel publicerad i KK, i …torsdags.
Bortsett från underdogperspektivet (martyrskapet),
är det en tämligen välskriven text.

För en folkdräktsconnaisseur, vill säga.

Nåväl:

 (…)… en diktaturs förtryck av oliktänkande/dissidenter,
oppositionen, fackföreningar eller religiösa grupper.

…Skriver Wikipedia såsom förklaring till begreppet
”Politiskt förtryck”.

Keywords at hand: ”Diktaturs förtryck.”

Man kan verkligen inte beskylla Malm
för att vara alarmistisk till sin natur.

Vi nöjer oss med att skänka 
honom epitetet:

”Överdriftens Okrönte Konung!”

Häpp!

#(Min kursiv)

Annonser