Skip to content
15 mars 2012 / Peroni

Homo Politicus

”-När man har okunniga väljare, vilket vi har i Sverige,
så tvingas man förenkla sitt budskap så till den milda grad.
Detta gör att vi tvingas föra ett resonemang som ibland överskrider
sanningens gräns. Hade vi haft kunniga väljare, som visste vad det var
frågan om, skulle vi aldrig kunna hålla på som vi gör.”

Gösta Boman (M) 
I Gunilla Thorgrens  intervju för
Pockettidningen R (nr 5 1984).

Ovanstående citat har definitivt ingenting
med Sten Sture Tolgfors (M) att skaffa.

Verkligen inte.

::::::    ::::::

Annonser