Skip to content
02 mars 2012 / Peroni

Tack för den, Wachtmeister/Douglas

Med 405 000 öppet arbetslösa,
1 500 000 utanför a-kassan,
220 000 fattigbarn

…och en ökning av långtidsarbetslösheten
med 143 % sedan 2006…

…känns dagens partsinlaga från
firma Wachtmeister/Douglas
tom, tragisk och innehållslös.
Faktiskt.

Visst. Jag är inte dummare än att
jag fattar att vi ”måste skapa jobb”.

Även om ekvationen just idag känns
svårlöst; 405 000 öppet arbetslösa…
… och 65 000 (ca) lediga jobb.

Skribenternas universallösning
är, som vanligt ”Arbetslinjen”.
(Kanhända att den också botar cancer?)

Jag tror att ovan nämnda skribenter
har ett kommunikationsproblem här.
Och ett matematiskt.

Samtidigt får man väl vara tacksam för
att de bägge moderaterna, i all sin välvilja,
inte spekulerar kring begreppet kroppsodörer,
likt sin partivän –det rörliga intellektets banérförare
Hanif Bali.

Så:

Om arbetslinjen nu är svaret (på allt)?
Vad är frågan?

Annonser