Skip to content
28 februari 2012 / Peroni

Dubbel Salkow (0 poäng):

Kanhända att jag har en skev,
extremt naiv föreställning om
journalistik”;  allt är ju möjligt.

Men: Bäcks skrivningar här  är allt
annat än sedativa i sammanhanget.

Journalister skriver.
Granskar. Och skriver.
Reviderar det skrivna.
Och granskar igen.
Det ingår, liksom.  I Uppdraget.

Stadsplanering lämnar de
(med varm hand) därhän.

Journalister/redaktörer i samverkan
med dem de är satta att granska,
tappar i trovärdighet.

Hur trevlig samvaron än är.

Skärpning. Nu!

Annonser