Skip to content
25 februari 2012 / Peroni

Bygga ”laget”:

Alltså:

Om inte media slutar – i rappet –
med att beskriva regering och/eller
opposition, i termer av ”lag”, ”spelare”, mm:

… Kommer sportredaktionerna å tv, -print,
-radio och -webbmedia snart att ha betydligt mer
att göra, än vad de är skickade för.

Politik är inte idrott!
Idrott (fotboll), däremot, är politik.

Yup!

Annonser