Skip to content
24 februari 2012 / Peroni

Prenumeranttorsk

”Int´veit tcha”, som di säger i
landets norra regioner;

Enligt 18.00-editionen av Östnytt,
tappar samtliga sörmländska tidningar
stort, i prenumeranter räknat.

Analysen får någon, bättre skickad
än jag, i ämnet medievetenskap göra.

Men: Den enda tidning som, i dagsläget
ökar på prenumerationssidan är: Sörmlandsbygden!

Sambandet jag söker, för att uppnå den högst
eventuella bloggknorren, lyder som följer:

Wistbacka skriver för Sörmlandsbygden!

Puss!

Annonser