Skip to content
19 februari 2012 / Peroni

Könsneutral planet efterlyses

Kvinnor är från Venus, sägs det.
Män är av Mars.

Pronomina är vackra skapelser.
Av nöden, då språk skall utformas.
Nedtecknas. Och talas.

Han. Hon. Den. Det.
Fin- fin konstruktion för begriplighet.
Människor emellan.

Genusparnassen har i dagarna
framfört önskemål om införandet
av ordet ”Hen”. Såsom könsneutral
bestämning.

Vackert så, säger jag!
Man vill ju inte vara ”backwards”, liksom.
Visa att man fortfarande hänger med, i svängarna.

Men först bör vi bestämma
planettillhörigheten;
För tydlighetens skull.
”Hen” behöver en egen planet.
Rättvisan kräver detta.

– Säger du U´r anus är jag (tyvärr!),
nödd och tvungen, att straffa dig dig med
en genusoberoende käftsmäll.

Puss!

Annonser