Skip to content
19 februari 2012 / Peroni

Debattens vågor voro höga

Åtminstone två personer debatterade
under föregående vecka Tele 2-fåret
Frank och det eventuellt ohyfsade i
att han (Frank, alltså) bibringar oss (populasen)
ovan nämnda mobiloperatörs reklambudskap
engelska.

Debatten ägde rum i tidningen Metro,
på insändarsidorna.

Som brukligt
är, sluggades det hej vilt och
Nähä!/Joho!-argumenten flög såsom omättliga
gräshoppor, i svärm över det öde landet.

Enades gjorde man blott kring påståendet
om att man inte var överens. Och att man
nog aldrig skulle komma att bli det.
-Så det så!

Nåväl; spännande debatt att följa, hurusom.
En liten undran kvarstår dock:

Om man nu låter sig uppröras så,
över att ett får talar engelska och icke svenska,
har man då icke i hastigheten
missat något väsentligare:

-Att Frank överhuvud kan tala?
Samt möjligen, att han är mobil i upprätt position?

Är Dolly  (i sin himmel) informerad?

Annonser