Skip to content
23 januari 2012 / Peroni

Expressen simmar i en dypöl:

”Roaoroa och förarga?”
-Yeah, right!

OBS! Länken nedan kräver en statligt
sanktionerad skämskudde.

Detta är inte journalistik.
Ingen ”behöver” denna skrivning.
Inget ”nyhetsvärde” står att finna.
För någon.

Detta är…   …enbart illvilligt.
Punkt.

Kampanjskräp här! 

Annonser