Skip to content
22 januari 2012 / Peroni

Google ramlar?

Enligt Resume.se så chockar Google
Wall Street just nu via ett rejält vinstras.
Orsaken sägs vara ”långsam internationell tillväxt,
ökade kostnader och ett prisras på annonsmarknaden”.

Jag anser att felet ligger i Translatefunktionen;
En undermåligare Tech-headprodukt har icke skådats
sedan Ingvar Oldsberg …   …hade hår på huvudet.

Se själva: En svensk kulturskatt brutalt manglad
av en turbokapitalismens fanbärare:
”Helan går,” i Googleversionen:

”Laurel goes, sing jump-fall-allan Lallana-lej:
Laurel gåååååår: Sjuuuuuung jump-fall allan-lej!
And whoever does not take Laurel, he not half sheep;
Laurel gååååår, sing jumping fallerallanlej!

Look out down there – now it comes! ”

Notera hur Helan blir ”Laurel”*.
Som i Helan och Halvan, för er som
har åldern inne.

Skrivningen ”he not half sheep” som
översättning betraktad, får nog skattas
såsom undermålig.

Hej då, Google!

(*Helan & Halvan = Stan & Laurel)

Annonser