Hoppa till innehåll
14 november 2011 / Peroni

Veckans ord:

Palliativ; Palliativ vård,

av latinets pallium, ”mantel” och palliatus,
”bemantlad”, manteln symboliserar omsorgen om den döende människan, även helhetsvårdlindringsvård, är ett begrepp som syftar på lindrande
vård i livets slutskede och utgår från den moderna Hospicerörelsen.

Denna rörelse kommer från Storbritannien och är särskilt förknippad
med Dame Cecily Saunders, som 1967 startade St Christophers Hospice
utanför London. Begreppet anses härstamma från St Martins delning
av sin mantel till en naken fattig människa.
Palliativ medicin kallades förr terminalvård.
(Wiki)

I det svenskägda
, medicinskt avancerade företaget Carema,
har den palliativa vården utvecklats, forskats på och moderniserats.
Morfin som smärtlindring används fortfarande medan det
så kallade känslopjunket har bortrationaliserats.

I stället för ”The Human Touch”, i dödsögonblicket
väljer Carema  den kostnadseffektiva approachen.
Man låter, helt enkelt, den döende dö, i sällskap av en TV.

I Peronivärlden är förhoppningen endast denna:
Låt mig dö – ensam – i samband med ett televiserat,
så kallat, dubbelavsnitt;

-”To be continued” är ju ändå både hoppingivande och  trösterikt
som avslutning på ett av strapatser, till brädden fyllt,  leverne…