Skip to content
27 oktober 2011 / Peroni

Fattigvård 2011

Känns skönt att ett av nationens
adelsmärken går som stafettpinne
över partigränserna.

Såssarnas solidaritet med (nord)Vietnam
och ANC under apartheid-eran, axlas
i dag, av regeringsmaktens välvilja
gentemot världens fattiga.

100 svenska skattemillar till en
medellös amerikan.

– En, i sanning,
Gudi behaglig gärning!

Grattis Facebook!
Grattis Marky Z.

Annonser