Skip to content
16 oktober 2011 / Peroni

What ever happened to:

Framtidsdemokraterna?

Hemsidan borta, inte ett spår
i lokalpressens aktuella frågeställningar.

Kan det vara så att FD
– likt den gamle mannen –
redan har framtiden bakom sig?

Annonser