Skip to content
15 oktober 2011 / Peroni

A Theos (Ateist) eg. ”Utan Gud”.

Understundom drabbas jag av
vanmäktigheten i faktumet.

Att leva i ett land där ord som
Jesus, Jahve, Allah, Shiva,Vishnu
och Siddharta Gautama ständigt
utmanövreras av den sekulariserade
nationens ”viktigaste” utrop:
Skattepengar!”.

Halvparten av min blodsoppa är
italiensk. (Katolsk?)

För detta är jag oerhört tacksam.

Annonser