Skip to content
07 oktober 2011 / Peroni

Epikuré, Historieskrivare, Satiriker, Despot

Jaha. Joho. Ju(hu)holt.

Bort från politiken!”
Såsom Epikuros.

Försjunka i pessimism
.
Såsom Tacitus.

Eller, möjligen tillskansa
sig en något modernare approach?

Liksom Auberon Waugh betrakta
politikerskrået mer som en psykiatrisk
diagnos än som ett yrke eller ”kall”?
En ”Selotokrati”, ett styre av fanatiker?

Hurusom:
Visst är det, som Juholt säger,
”Mänskligt att Fela”.
Och visst är det, som ordspråket  säger,
”Gudomligt att Förlåta”.

Men, jag tror, att tålamodet med
felande politiker nu har nått
bristningsgränsen.
Oavsett nivå, oavsett partifärg.

Annars känna vi snart, lite till mans, med
despoten Tiberius ( då han gick ut ur curian):
-”O homines ad servitutem paratos”.

Gudars skymning!

Annonser