Skip to content
20 augusti 2011 / Peroni

Fåfängligt, allt är…

Det enskilt värsta med jordaxelns lutning under
vinterhalvåret, kan sägas vara den stadigt  krympande
möjligheten att spegla en vacker Peronikropp i skuggan
av densamme…

Annonser