Skip to content
11 maj 2011 / Peroni

Say What?

Om det nu är sant, det som
frimicklarna påstår, att Jesus är 
”svaret”…   … Då måste Peroni
såsom varandes en vän av ordning,
ställa i spörsmål:

-Hur lyder frågan?

Annonser