Skip to content
06 april 2011 / Peroni

Veckans ord:

Skiftlås:

(engelska: caps lock, där caps är en förkortning av
engelskans capitals ”stora bokstäver”), är en tangent
på de flesta tangentbord. Den är placerad över skift- och
under tab-tangenten. Skiftlås används för att, om den är
aktiverad, byta skiftläge permanent, till skillnad från
skifttangenten som enbart byter skiftläge medan den är
nedtryckt. Oftast innebär detta att bokstäver blir versala i
stället för gemena (skiftlås och skift kombinerat ger ofta
gemen bokstav).
(Wiki).

Gravt misshandlade skiftlås återfinns oftast hos
lokalpressens flitigaste insändarskribenter.
Ett i Kattne verksamt oppositionsråd (FP), är, i
upprört tillstånd,också hon, känd som en 
överdrivet entusiastisk  ”Caps Lock-delinkvent”.   

Övrigt; se ”Bloggtroll”, ”Twittertroll”. 

Annonser