Skip to content
18 mars 2011 / Peroni

Juholts morrhår…

…borta till midsommar?

Betsson ger dig tre gånger insatsen,
om Juholt behåller sin vildvuxna
snorbroms över nyss nämnda helg.

Guldläge med andra ord,  
för valberedning och VU-ledamöter
att berika sig själva;
samtliga med förmodad insyn i
Juholts plan  för sin överläpps
framtida hårsstatus.

Juholt kan nu själv slänga in 
en hundratusing på 3-oddsaren,
behålla sin kroppsbehåring över
midsommarhelgen, för att sedan
skratta sig lycklig…
…hela vägen till banken.

Grattis Håkan! 

(Disclaimer: Marknadsf.trick, ev sk  ”luring”.)

Annonser