Skip to content
01 februari 2011 / Peroni

Rand on welfare?

Alisa Zinovievna Rosenbaum.
Bättre känd under sitt författarnamn Ayn Rand.

Enligt The Huffington Post var Rand, mot slutet av sitt
liv, föremål för ”det allmännas”  insatser.

Paradoxalt, att en kvinna som vigt sitt liv och författarskap
åt hyllningar av egenintresset, individualismen och
”Det Personliga Ansvaret”,  skulle komma att hamna i 
en situation där hon såg sig nödd och tvungen att erhålla
både ”Social Security and Medicare payments” .

Sicket motsatsförhållande.

Annonser