Skip to content
18 januari 2011 / Peroni

Veckans ord:

Assimilation (Assimilering):

”Begreppen assimilation eller assimilering används för
att beskriva den process genom vilken en grupps kulturella
särart utplånas eller överges i mötet med majoritetssamhället
genom hårda krav på anpassning till dominerande normer för
socialt beteende.

Till skillnad från integration syftar assimilering i
första hand på beteendemässiga, språkliga och religiösa
förändringar medan sociala, ekonomiska och politiska
villkor för olika grupper är i fokus för integration.

Med andra ord kan man säga att begreppet assimilering
beskriver identitetsförändringar medan begreppet
integration är ett uttryck för samhälleliga förändringar.”

SD driver (naturligtvis) assimileringslinjen.
Sjuklövern tror på integration.

Själv hyser jag en from förhoppning om att SD
skall applicera assimileringspolitiken  på sig själva.
Så att vi andra, slutligen, kan välkomna dem in i
moderniteter såsom exempelvis…   … 2000-talet.

Se också: Islamofobi, xenofobi, främlingsrädsla.

Annonser

One Comment

Trackbacks

  1. Kommunchef kommenterar – 19 January, 2011

Kommentarer inaktiverade.