Skip to content
13 oktober 2010 / Peroni

Efter en tid…

… i Sufipoeters och dansande dervischers land,
bergtagen av nätternas skönhet och människors
gränslösa gästfrihet, åter i Svea Rike.

Första spontana tanke:
Tack: Eva Brunne! Tack!

Annonser