Skip to content
17 september 2010 / Peroni

SD – Det enfaldiga partiet

Med det här, inte alltför begåvade resonemanget, får
man nog säga att SD har blottat sig, visat motståndarna
och väljarna, strupen, blott två dagar före Le Grand Finale.

Att de vandringssägensbenägna  partimedlemmarna sprider sina,
inte särskilt välunderbyggda, myter på ”nätet”,  är väl icke att förvåna.
-Men partiets  partisekreterare? I riksmedia?

Låt oss konstatera att:
SD – Partiet som sätter en ära i att vara mot mångfald,
idag, via Björn Söder, gör tydligt, att man faktiskt också,
äntligen, är för något:

En helig –  helt igenom naken –  e-n-f-a-l-d. 

Björntjänst - Björn.

Annonser