Hoppa till innehåll
19 augusti 2010 / Peroni

Uppfu**at Folkparti?

Lättköpt = (Fp) är det nya (Sd).
(Så kan det väl inte vara?)

Ändå: Varför spelar man ut invandrarkortet i tre
efter varandra följande valrörelser? Nu senast med burka-förbud och separat lagstiftning för invandrare gällande föräldraförsäkring och
arbetsmarknad.

Medel = (Fp) är inget annat än ett populistisk röstfiskeparti.
(Så kan det väl inte vara?)

Jo. Åtmistone om man skall tro Beatrise Ask.
Skämtsamt skulle man kunna påstå att efter  (M):s lyckade
kapning av (S)-varumärket ”Arbetarpartiet”,  har man nu öppet
mål vad gäller epitetet ”Liberalerna”. (M) kan alttså droppa ”Ny” som
förled till ordet. Om man så behagar.

Svårsmält = (Fp) har förlorat sin själ, sin historia, sitt hjärta.
(Så kan det väl inte vara?)

Vet ej.
Men vad man eventuellt tror sig vinna i röstantal,
har möjligen redan förlorats.

I en annan valuta.