Skip to content
03 juni 2010 / Peroni

Retoriskt självmål

…Lustigt, kan man tycka, att Dahlström och Callhammar,
som skäl  till  flyktingstoppet, använder sig av
sitt eget politiska misslyckande*.

Pragmatiskt?       √ check  
Demagogiskt?     √ check 
Populistiskt?       √ check

*Bostadsbrist & bristfällig integration.

Annonser