Skip to content
01 april 2010 / Peroni

ROT & RUT, nu kommer RAT

Maud Olofsson har idag, tidig morgon,
i ett pressmedelande, lanserat ett Alliansförslag som,
mynnar ut i ännu ett avdrag för svenska hus/fastighetsägare.

I takt med att rått/skadedjursinvasionen ökar (främst i storstäderna)
skall man nu kunna dra  av halva arbetskostnaden vid bekämpandet av
råttor, kackerlackor, väglöss samt knott.

Maud har dessutom planer på ett RÖT-avdrag inför framtiden,
ett avdrag ämnat för människor med mycket fritid, gigantiska
trädgårdsarealer och en faiblesse för solmogna, egenodlade  tomater.

”Vi i Alliansen tycker att samtliga svenskar skall erbjudas möjligheten
att göra avdrag för nå´t”, säger Maud O, avslutningsvis.

Annonser