Hoppa till innehåll
01 april 2010 / Peroni

…Om annonsbilagan:

1: Man kanske skulle ha anlitat en kunnig fotograf.
2: Man kanske skulle ha beskurit somliga fotografier.
3: Man kanske skulle ha undvikit ”clipart”materialet.
4: Man kanske skulle ha funderat över färg/pappersvalen.

Det räcker inte med att vilja marknadsföra Katrineholm.
Man måste göra, utföra det hela,  på ett formmässigt tilltalande sätt.
Formen och innehållet bör ju samverka, i någon mån.

Det gyllene snittet?
Funkade för daVinci. 
Uppenbarligen inte i (kostsamma) annonsbilagor,
ämnade att marknadsföra Katrineholm!

Men visst: Innehållet är ju nu det viktigaste.
Dock: För att tilltala storstadspubliken, som man ju faktiskt
vänder sig till, bör man ändå förstå att formen och
därmed formgivaren, är en minst lika viktig byggsten.

Det räcker inte med att ha ”gjort” en
annonsbilaga.
Man skall ha gjort den bra.
Om inte –  pengarna i sjön!

PDF här!