Skip to content
27 mars 2010 / Peroni

Socialdemagogerna?

…Kan det möjligen vara så att sossarna
i Kattne är alltför upptagna med att definiera
demokratibegreppet
– och därmed har glömt bort att
verka inom ramen för det ovan nämnda?

Annonser