Skip to content
26 mars 2010 / Peroni

(s)tolpskott

Let´s get ready to rumbleeeeeeeeeee…

Reijo – Out!
Dragana – Out!

Demokratisk process – eller har ledargarnityret gått litterär
kvällskurs och  illa begripit Machiavellis ”Fursten”?

Sambo – Gift: Lappri!

Annonser