Hoppa till innehåll
23 januari 2010 / Peroni

OBS!: Låt stå!

Röda korset
För att skänka 50 kronor- sms:a ”AKUT NU” till 72900
Skänk valfritt belopp till plusgiro 900 800-4. Skriv ”Haiti” på inbetalningstalongen. Du kan också på in på Röda Korsets hemsida, www.redcross.se, och skänka pengar.

FN-förbundet
Konto 90 00 79-5. Märk talongen ”Haiti”.

Hoppets Stjärna
Plusgiro 90 02 53-6
För att skänka 200 kronor – sms:a ”Haiti” till 729 30

Läkare utan gränser
Sms:a LIV till 72 990 (50 kr)
PG 900603-2 eller BG 900-60 32. Märk talongen ”Akutinsatser”.

Läkarmissionen
Skänk valfritt belopp via hemsidan www.lakarmissionen.se
Sms:a Haiti50 till 72930. Du skänker 50 kronor till Haiti.

Plan Sverige
Plusgiro 90 07 31-1
Bankgiro 900-7311. Ange ”Haiti” på betalningen.

PMU InterLife
För att skänka 50 kronor, skicka PMU HAITI till 72 930.
Plusgiro: 90 00 50-6. Märk talongen ”Jordbävning Haiti”.
Mer information på www.pmu.se

Rädda barnen

Via sms: skicka 10KATASTROF (10 kr) till 72950 alternativt KATASTROF (50 kr) till 72950
Via plus/bankgiro: 902003-3

SOS Barnbyar
För att skänka 50 kronor sms:a SOSHAITI till 72930
Det går också att skänka valfritt belopp via hemsidan www.sos-barnbyar.se

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
Skänk valfritt belopp på konto: 90 1948-0
Mera information finns på www.lions.se

Svenska Kyrkan
Plusgironummer: 90 01 22-3
Bankgironummer: 900-1223
Märk gåvan ”Haiti”

Unicef
SMS: Ge 50 kr – SMSa haiti till 72900
Plusgironummer: 902001-7
Bankgironummer: 902-0017
Märk talongen med Haiti
Eller skänk valfritt belopp via hemsidan www.unicef.se