Skip to content
05 oktober 2009 / Peroni

Tack…

…för all hjälp med ”Fill the Cup”-kampanjen.
Kampanjen är nu avslutad.

275 veckors basbehov (micronutrients)
till behövande i Afrika.

Er förtjänst.
Mitt tack!

Annonser