Skip to content
02 oktober 2009 / Peroni

…Solidarnosc

”I den aktuella situationen krävs en minimering av antalet
flyktingar och andra skyddsbehövande alternativt ett
mottagningsstopp fr.o.m. 2010.
Med hänvisning till punkten 10 i nämnda
överenskommelse om mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande,
påkallar Katrineholms kommun härmed
förhandling kring överenskommelsen. ”

Källa: Mattias Jansson. Twittersolido

Annonser