Skip to content
22 september 2009 / Peroni

Go Gudrun!

”Solidaritet är ett ord, som blir värt något först när det följs av handling.
Det handlar om att våga dela med sig, att inse att vi har möjligheter och
även ett ansvar i den värld där vi i Sverige lever skyddat
utan krig och umbäranden.

Vi in Miljöpartiet de gröna anser att Katrineholm ska ta
emot ensamkommande flyktingbarn enligt det förslag,
som socialförvaltningen tagit fram. Vi anser att rädslan för
det främmande inte får överspegla den solidariska godheten.
Det humanitära i politiken får inte gå förlorat på det sätt det
riskerar att göra i denna fråga. Vi vädjar till den socialdemokratiska
majoriteten att tänka om innan beslut ska tas i fullmäktige.”

Gudrun Lindvall
Gruppledare för
Miljöpartiet de gröna i Katrineholm

Läs hela här!

Annonser