Hoppa till innehåll
11 september 2009 / Peroni

Utmärkt utmärkelse

Peroni har uppmärksammats på Twitter.
Till min oförställda glädje
(som den pösmunk jag är)
har jag av sign. ”VileKatrineholm
fått betyget: Vile & Stupid.

Engelskans ”Vile” översätts bäst med :
Simpel, tarvlig, eller snöd.

Ordet ”Stupid” torde icke vara i
omedelbart behov av översättning.

Vill med dessa rader tacka för omnämnandet.
Då det skapats av Katrineholms, förmodligen,
minst insiktsfulle kverulant, kan jag enbart glädja
mig åt det faktum att jag  ständigt återkommer
 i signaturen ”VileKatrineholms” tankar…

Återigen: Tack!

Se den fina utmärkelsen här!