Skip to content
05 juni 2009 / Peroni

På minerad mark…

”Jag rekommenderar inte en enda flykting
att söka sig till Katrineholm, vi kan vare sig
erbjuda jobb eller bostad här…”
Göran Dahlström kommunalråd.
Källa: kkuriren.se

Först: Peroni är för ett gott mottagande av
människor i nöd. Punkt.

Secondi: Göran Dahlström är inte rasist.
(avd. för övertydlighet)

Drei: Integrationsfrågan är svår.
Det är med fötterna i  gungfly  man
dryftar integrationen, hur den utförs av migrationsverk,
flyktingsamordnare, sfi – ansvariga,  Af med flera.
Inte minst de ekonomiska spörsmålen är intrikata.

Quatro: Det är nog ingen floskel att påstå att integrations-
frågan, till del, styrs av ”politiskt korrekta” värderingar,
synsätt och argumentation.

Så därför: Låt Dahlström utveckla sina tankegångar om
flyktingmottagandets vara eller inte vara i Katrineholm.
För det kan ju rent av vara så att Göran är något på spåret,
något som, i alla fall i teorin, på/via  diskussionsplanet leder
vidare in i verklighetens ” Goda mottagande”.

Avslutningsvis, igen:
Peroni är för ett gott mottagande
av människor i nöd. Peroni anser dessutom, 
att invandring, oavsett form, allt sammantaget,
är en resurs för landet, inte en belastning.
Punkt.

Annonser