Hoppa till innehåll
03 juni 2009 / Peroni

Lokalpolitiskt mediabrus (Kattne-style)


Märkligt detta
med våra lokalpolitikers oförmåga
att  kommunicera under ordinarie mötestid.
Tur för dem  att Kurirenfinally went digital?”

I just detta fallet handlar det om en sorts
utrikes-inrikes-formfråga-ordningsfråga
angående (v:s) ”tystnad” vid kommunstyrelsens
träffar.

(c) anser att (v) borde prata mer  under kommunstyrelsetid.
-Andra skulle säkert föredra att det var precis tvärtom.

(v) däremot anser att de inte kan tala under dessa träffar.
-Andra skulle säkert se att det var så i samtliga politiska sammanhang.

(s) gör som vanligt, skrockar godmodigt och konstaterar att (v)
inte har rösträtt  i kommunstyrelsen och därmed inte kan yrka
något över huvud taget.
– Något som (s) med stor sannolikhet, gärna skulle se
överfört till riksdagen, gällande samtliga övriga partier…

//Allvarligt talat: Som katrineholmare önskar man, understundom,
att de lokalt förankrade, offentligt politiska debatterna, inte regelmässigt
skulle framkalla…   …kramper i diafragman!