Skip to content
15 maj 2009 / Peroni

Rasseparti (Light) i portgången


– ”Det är väldigt många som inte trivs i SD längre.”
Sagt av: Johan Rinderheim, en av SD:s grundare, som nu är 
intresserad av posten som partiledare för Demokratisk Allians.
 
Det är ett okänt antal avfällingar från SD som nu sluter sig samman
i den nya partibildningen.

Enligt Kjell-Åke Stoneblaster?, en av initiativtagarna,
ska det nya partiet formellt bildas den 30 maj vid ett möte på Huskvarna teater.

 //Säger bara: Kjell – Åke  S t o n e b l a s t e r.
Räcker så!
 

Stoneblaster -  Partibildaren

Stoneblaster - Partibildaren

Annonser