Skip to content
28 mars 2009 / Peroni

Carl Bildt har skådat ljuset

Carl bildt har till slut tagit intryck
av Dawit Isaak-kampanjen.
I dagens AB sägs han ”gärna” träffa
de fem chefredaktörer som tillsammans,
via sina utgåvor, drivit nämnda kampanj.

Carl Bildt kommenterade inbjudan vid ett
informellt utrikesministermöte i tjeckiska
Hluboka Nad Vlatvou.
Han vill dock inte ha synpunkter på tidningarnas
gemensamma satsning på att öka trycket för
att få Dawit Isaak fri.

På frågan om tyst diplomati verkligen fungerar
vidhåller Bildt att det har skett misstag i
hanteringen av Isaak under de åtta år som gått,
och att han inte vill upprepa de misstagen.

Källa: Aftonbladet.se

Annonser