Skip to content
24 mars 2009 / Peroni

Jobbstress

Marie Linder är LO:s Informationsschef.
Det är hon som skall hantera Wanja – drevet.

Hon beskriver situationen på LO:
– Det är naturligtvis ett väldigt stort tryck just
nu som vi måste hantera. Det är en krissituation.

Jag skulle inte vilja ”gå en mil” i hennes skor.
Inte ens en kilometer!

tuff

Annonser