Skip to content
13 mars 2009 / Peroni

Kriminellt korkat

Earth hour: WWf:s (Världsnaturfondens) globala
manifestation den 28 mars.

Hitintills har 59 städer och kommuner i Sverige, anammat WWF;s uppmaning att släcka lamporna för för att uppmärksamma klimatproblematiken.

Katrineholms kommun kommer inte att medverka
med motiveringen: 
-Det vore att uppmana till brottslighet!
Sagt av: Göran Dahlström, Kommunstyrelsens ordförande.
Katrineholm…          … 2009.

 

eh_banner_v2

Annonser